TrustPort eSign PRO Password Changer

Stránka: Soubor pro změnu hesla

Modul Password Changer dokáže měnit hesla jak pro soukromé klíče uložené v úložišti, tak pro soubory P12 (podle PKCS#12). Jestliže uživatel chce změnit heslo k souboru P12, tak se mu zobrazí tato stránka, kde má možnost zadat jméno a cestu k vstupnímu souboru. Jestliže uživatel mění heslo k soukromému klíči v úložišti, pak se mu tato stránka nezobrazí.

Jak již bylo uvedeno, tak na této stránce se zadává cesta a jméno souboru, u kterého chce uživatel změnit heslo. Lze použít tlačítko Procházet k vyhledání souboru na disku. Po stisknutí tlačítka Další je prováděna kontrola na přítomnost souboru a na jeho formát. Pokud soubor není nalezen nebo neodpovídá vstupní formát (soubor není ve formátu podle standardu PKCS#12), pak je o tom uživatel informován a nemůže pokračovat v postupu na další stránky průvodce.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Password Changer


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.