TrustPort eSign PRO Password Changer

Stránka: Dokončení průvodce Password Changer

Zobrazením této stránky říká Password Changer, že již má dostatek informací k dokončení požadované operace. Stisknutím tlačítka Dokončit se provede vlastní změna hesla souboru nebo soukromého klíče. O výsledku operace je uživatel informován zprávou, jestli byla operace úspěšná nebo nastala při změně chyba. Následně je pak Password Changer ukončen.

Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Password Changer


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.