PKI Storage Manager - změna aliasu objektu

PKI Storage Manager umožňuje změnit alias objektu uloženého v lokálním úložišti. Změnit alias objektu uloženého v lokálním úložišti, může uživatel buď pomocí tlačítka v liště nástrojů a nebo z hlavní nabídky modulu PKI Storage Manager. Po zvolení nabídky pro změnu aliasu objektu (Nástroje/Změnit alias) se zobrazí dialogové okno pro změnu aliasu objektu. V editačním poli se zobrazí stávající alias objektu a uživatel má možnost napsat, jak se má objekt jmenovat. Změna se provede po zvolení tlačítka Změnit alias . Alias objektu nesmí být prázdný a zároveň jeho délka nesmí překročit 100 znaků. Nejsou povoleny mezery před a za jménem objektu a uvnitř objektu nesmí být tyto znaky: " (uvozovky), \ (zpětné lomítko), # (mřížka), a / (lomítko).


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.