PKI Storage Manager - Přihlášení k zařízení

Pokud chce uživatel zobrazit obsah nějakého hardwarového zařízení (USB tokenu nebo čipové karty), pak je vyzván k zadání vstupního PINu do dialogového okna, které se mu zobrazí.

Na tomto dialogovém okně se vstupní PIN zadává do editačního pole. Pokud uživatel zamýšlí pracovat s hardwarovým zařízením delší dobu, pak si může vybrat možnost zapamatovat PIN až do ukončení běhu modulu PKI Storage Manager. Zrušit zapamování PINu lze explicitně provést pomocí volby Zapomenout přihlášení z hlavní nabídky modulu PKI Storage Manager. Volba zapamatování vstupního PINu je výhodná v případě, že se uživatel často přepíná mezi různými úložišti. Při každém znovuzobrazení obsahu úložiště je třeba zadávat pokaždé vstupní PIN (neplatí při obnovení zobrazení pomocí tlačítka Obnovit).


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.