PKI Storage Manager - úložiště certifikátů aplikace IE

Modul PKI Storage Manager umožňuje pracovat s certifikáty uloženými v úložišti certifikátů aplikace Internet Explorer. PKI Storage Manager se připojuje na toto úložiště přes zásuvný modul dodávaný společně s aplikací TrustPort eSign PRO a zpřístupňuje toto úložiště jako hybridní. Stejně jako aplikace Internet Explorer, i modul PKI Storage Manager rozděluje certifikáty do několika skupin. Každá skupina je reprezentována jako jedno hybridní úložiště.

Seznam hybridních úložišť pro přístup do úložiště aplikace IE:

  • Tento počítač - Osobní
  • Tento počítač - Ostatní uživatelé
  • Tento počítač - Zprostředkující certifikační úřady
  • Tento počítač - Důvěryhodné kořenové certifikační úřady

Všechna tyto úložiště jsou určena pouze pro čtení a není dovoleno do těchto úložišť přídávat jakékoliv certifikáty a nebo certifikát mazat. Je dovoleno exportovat nebo kopírovat z těchto úložišť certifikáty do lokálních úložišť a nebo na tokeny/čipové karty. Těchto úložišť je možno využit např. při šifrování pomocí modulu TrustPort eSign PRO Wizard .


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.