PKI Storage Manager - Vytvoření nového úložiště

Pomocí PKI Storage Manageru lze vytvořit nové lokální úložiště a LDAP připojení. Pokud má uživatel označeno lokální úložiště, pak se po zvolení volby Přidat zobrazí dialogové okno pro vytvoření nového lokálního úložiště. Pokud má uživatel označeno hybridní úložiště, pak se po zvolení volby Přidat zobrazí dialogové okno pro vytvoření nového LDAP připojení.

Vytvoření lokálního úložiště:

Do editačního pole Název aliasu se vkládá jméno jak se má nové lokální úložiště jmenovat. Tlačítko Upřesnit slouží pro rozšíření dialogového okna, kde se zadávají rozšířené informace pro vytvoření lokálního úložiště. Uživatel má možnost zvolit si vlastní umístění lokálního úložiště. Toto vlastní umístění se zadává do druhého editačního pole nazvaného Umístění. Toto umístění je již implicitně předvyplněno a není potřeba toto umístění měnit (doporučeno). Tlačítkem OK se uzavře dialogové okno a nové lokální úložiště se vytvoří.

Vytvoření LDAP připojení:

Pro vytvoření nového LDAP připojení je nutno vložit jméno tohoto nového LDAP připojení, cestu k LDAP serveru a port na kterém je LDAP server spuštěn. Protokol není třeba při zadávání adresy serveru zadávat, protože je automaticky přidáván. Příklad pro vytvoření LDAP připojení je zobrazen na ilustračním obrázku.


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.