Přehled klávesových zkratek aplikace TrustPort eSign PRO


PKI Storage Manager:

Klávesová zkratka Význam
Ctrl + A Označí všechny objekty v aktuálním zobrazení.
* (šedá) Invertuje označení objektů v aktuálním zobrazení.
Delete Smaže označené úložiště nebo objekt.
F2 Přejmenuje označené úložiště nebo objekt.
F5 Obnovení seznamu úložišť nebo objektů.
F6 Přepne na další část okna programu.
Shift + F6 Přepne na předchozí část okna programu.
Ctrl + Tab Přepne zobrazení na další kartu.
Alt + Enter Zobrazení vlastností označeného úložiště nebo objektu.

Security Object Inspector:

Klávesová zkratka Význam
Ctrl + Tab Přepne zobrazení na další kartu.
Šipka vlevo Posune se na zobrazení dalšího objektu.
Šipka vpravo Posune se na zobrazení předchozího objektu.
Home Posune se na zobrazení prvního objektu.
End Posune se na zobrazení posledního objektu.
Page Up Posune se na zobrazení předchozího objektu.
Page Down Posune se na zobrazení dalšího objektu.

Security Object Generator:

Klávesová zkratka Význam
F9 Kontrola jedinečnosti jména generovaného objektu ve vybraném úložišti.
F5 Obnovení seznamu úložišť.
Alt + Enter Zobrazení vlastností označeného úložiště.

Security Object Importer:

Klávesová zkratka Význam
F9 Kontrola jedinečnosti jména označeného objektu ve vybraném úložišti.
Ctrl + F9 Kontrola jedinečnosti jmen všech objektů ve vybraném úložišti.
F2 Přejmenuje označený objekt.
F5 Obnovení seznamu úložišť.
Alt + Enter Zobrazení vlastností označeného úložiště nebo objektu.

TrustPort eSign PRO Wizard:

Klávesová zkratka Význam
F5 Obnovení seznamu úložišť.
Alt + Enter Zobrazení vlastností označeného úložiště nebo objektu.
Ctrl + A Označí všechny objekty.
* (šedá) Invertuje označení objektů.


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.