TrustPort eSign PRO Security Object Exporter

Stránka: Jméno souboru pro export

Na stránce Jméno souboru pro export se zadává jméno a cesta pro výstupní soubor s exportovanými objekty. Při zadávání cesty a jména souboru můžete použít tlačítko Procházet ke snadnějšímu zadávání. Jméno souboru a cesta se automaticky předvyplňují a uživatel nemusí upravovat toto jméno, pokud nepotřebuje. Cesta, kde bude výstupní soubor vytvořen musí existovat. Pokud neexistuje, uživatel nebude moci pokračovat v exportování objektů.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Security Object Exporter


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.