TrustPort eSign PRO Security Object Exporter

Stránka: Dokončení průvodce Security Object Exporter

Zobrazením této stránky říká Security Object Exporter, že již má dostatek informací k dokončení požadované operace. Stisknutím tlačítka Dokončit se provede vlastní export objektů do výstupního souboru. O výsledku operace je uživatel informován zprávou, jestli byla operace úspěšná nebo nastala při exportování chyba. Následně je Security Object Exporter ukončen.

Pokud uživatel exportuje z úložiště soukromý klíč, uživatel je v průběhu vlastního exportu vyzván k zadání hesla k tomuto soukromému klíči. Toto heslo se zadává v dialogovém okně, které se zobrazí i s informací o jaký klíč jde. Obrázek zobrazovaného okna je umístěn níže.

Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Security Object Exporter


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.