TrustPort eSign PRO Security Object Exporter

Stránka: Exportování privátního klíče

Pokud uživatel exportuje certifikát a v příslušném uložišti je také jeho soukromý klíč, pak je zobrazena tato stránka průvodce a uživatel si může zvolit zda chce tento privátní klíč vyexportovat spolu s certifikátem či nikoliv. Pokud uživatel exportuje soukromý klíč (v PKI Storage Manageru zvolí export soukromého klíče), pak tato stránka není zobrazena. Implicitně se neprovádí export soukromého klíče spolu s certifikátem a exportuje se jenom certifikát. Pokud chce tedy uživatel exportovat i soukromý klíč, musí vybrat volbu "Ano, exportovat soukromý klíč".

Pokud uživatel exportuje certifikát a soukromý klíč není v úložišti nalezen, pak tato stránka není zobrazena.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Security Object Exporter


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.