TrustPort eSign PRO Security Object Exporter

Security Object Exporter je aplikace, která slouží k exportování soukromých klíčů, certifikátů a seznamu odvolaných certifikátů CRL z úložiště nebo hardwarového zařízení (čipová karta / USB token) do souboru.

Security Object Exporter je řešen jako přehledný průvodce, který pomáhá uživateli rychle a jednoduše provést požadovaný export objektů. Je možné jej spustit pouze z aplikace PKI Storage Manager. Security Object Exporter dovoluje uživateli vyexportovat z úložiště více certifikátů najednou do jednoho souboru.

Popis jednotlivých stránek průvodce:

Vítejte v průvodci Security Object Exporter
Exportování privátního klíče
Formát souboru
Heslo
Jméno souboru pro export
Dokončení průvodce Security Object Exporter

Související odkazy

Hlavní stránka


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.