TrustPort eSign PRO Security Object Exporter

Stránka: Formát souboru

Na stránce "Formát souboru" má uživatel možnost určit formát výstupního souboru a další doplňující vlastnosti pro export objektů. Pokud uživatel exportuje z úložiště certifikát, pak je možno použít jako výstupní soubor CER (podle X.509) a nebo P7C (podle PKCS#7). Do souboru CER je možno uložit pouze jeden certifikát. Při exportu více certifikátů z úložiště do souboru je automaticky zvolen výstupní formátu souboru P7C (podle PKCS#7). Jestliže uživatel exportuje soukromý klíč, pak je automaticky přednastaven formát výstupního souboru P12 (podle PKCS#12). V případě exportu soukromého klíče, není možno zvolit jiný formát výstupního souboru než P12. Soukromé klíče jsou v tomto typu souboru chráněny vstupním heslem, což zajišťuje bezpečnost exportovaného soukromého klíče před zcizením. Jestliže uživatel exportuje seznam odvolaných certifikátů z úložiště, pak je stejně jako u soukromých klíčů přednastavena volba a není možno tuto volbu změnit. Formátem výstupního souboru pro seznam odvolaných certifikátů je CRL (podle X.509).

Uživatel má možnost nastavit ještě další doplňující vlastnosti exportu. Tyto doplňující vlastnosti se nastavují na dialogovém okně, který se zobrazí po kliknutí na tlačítko Upřesnit. Obsah dialogového okna se mění podle toho, jaké objekty uživatel z úložiště exportuje. Pro export certifikátu do jednoho souboru CER a pro export seznamu odvolaných certifikátů se zobrazuje toto dialogové okno:

Na tomto dialogovém okně může uživatel nastavit rozšířené vlastnosti pro export objektů. První nastavitelnou vlastností je kódování výstupního souboru. Nabízené možnosti jsou dvě, z nichž první vytvoří výstupní soubor v binární podobě a druhá vytvoří výstupní soubor kódovaný pomocí Base64. U druhé možnosti lze ještě navíc použít doplnění hlaviček ve výstupním souboru. Poslední nastavitelná možnost je zrušení exportovaných objektů z úložiště v případě úspěšného exportu.

V případě exportování více certifikátů do jednoho výstupního souboru P7C nebo soukromého klíče je zobrazeno jiné dialogové okno s nastavitelnými vlastnostmi. Toto dialogové okno je zobrazeno níže.

Na tomto dialogovém okně se uživateli nabízejí dvě hlavní možnosti. První z nich je možnost přidání do výstupního soubor všech nadřazených certifikátů k uživatelskému certifikátu. Pokud jsou nadřazené certifikáty v úložišti uloženy, pak jsou do výstupního souboru přidány. Druhou možností je smazání všech úspěšně vyexportovaných objektů z úložiště. Uživatel může dále nastavit, zda chce smazat jenom soukromý klíč z úložiště a všechny exportované certifikáty chce v úložišti ponechat. To se nastavuje příslušným zaškrtávacím políčkem.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Security Object Exporter


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.