TrustPort eSign PRO Security Object Exporter

Stránka: Heslo

Tato stránka se zobrazí pouze v případě, že se exportuje soukromý klíč. Aby se zabezpečila bezpečnost exportovaného soukromého klíče, je nutno zadat heslo, které bude výstupní soubor chránit. Toto heslo je nutno zadat do obou editačních políček (do druhého editačního políčka se zadává pro kontrolu), aby se předešlo problémům se špatně zadaným heslem. Při zadávání hesla jsou rozlišovány malé a velké znaky.

Je doporučeno zadávat dostatečně silná hesla, aby nemohl útočník jednoduše získat soukromý klíč. Správné heslo by mělo obsahovat velké i malé znaky a číslice. Všechna hesla jsou ukládána pouze do bezpečné paměti a nejsou ukládána v nezašifrované podobě na disk ani do žádných vyrovnávacích pamětí systému Windows.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Security Object Exporter


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.