TrustPort eSign PRO Security Object Generator

Stránka: Výběr způsobu generování certifikátu

Na této stránce průvodce, má uživatel možnost zvolit, zda chce generovat certifikát podepsaný sám sebou a nebo zda chce vytvořit žádost o certifikát. To zda uživatel chce certifikát podepsaný sám sebou nebo žádost o certifikát se rozlišuje přepínači na této stránce. Pokud uživatel generuje certifikát podepsaný sám sebou, pak je třeba vložit jméno nového certifikátu, které bude daný certifikát reprezentovat v úložišti. Pro jméno certifikátu platí stejná pravidla jako pro jméno soukromého klíče. Zkontrolovat jednoznačnost jména certifikátu může uživatel tlačítkem Zkontrolovat alias. Pokud uživatel generuje žádost o certifikát, pak je třeba zadat cestu a jméno výstupního souboru s požadavkem na certifikát. Tlačítkem Procházet lze najít cestu a jméno výstupního souboru.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Security Object Generator


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.