TrustPort eSign PRO Security Object Generator

Stránka: Vlastnosti certifikátu

Stránka Vlastnosti certifikátu slouží k zadávání informací, které budou vloženy do certifikátu a nebo do požadavku na certifikát. Většina editačních polí nemusí být vůbec vyplněna, pouze pole Jméno a příjmení musí být řádně vyplněno. Při zadávání informací může uživatel použít diakritiku.

Uživatel má možnost také nastavit použití klíče, rozšířené použití klíče a použitý hash algoritmus na dialogovém okně Pokročilé nastavení. Toto dialogové okno je možné zobrazit kliknutím na tlačítko Upřesnit. Volby v tomto dialogovém okně jsou přednastaveny na nejpoužívanější hodnoty a uživatel je nemusí měnit, pokud ovšem nepotřebuje nějaké jiné speciální volby.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Security Object Generator


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.