TrustPort eSign PRO Security Object Generator

Stránka: Cílový soubor

Na této stránce průvodce Security Object Generator se vybírá cesta a jméno pro výstupní soubor. Je to výstupní soubor, do kterého se vygeneruje klíčový pár. Stránka se zobrazí pouze v případě, že si uživatel vybere metodu Uložit do souboru na stránce Metoda generování.

Uživatel může použít tlačítko Procházet k nalezení výstupního souboru.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Security Object Generator


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.