TrustPort eSign PRO Security Object Generator

Stránka: Dokončení průvodce Security Object Generator

Tato poslední stránka průvodce informuje uživatele o tom, že všechny operace byly dokončeny a stisknutím tlačítka Dokončit se generování klíčového páru potvrdí a ukončí se Security Object Generator. Stisknutím tlačítka Storno budou všechny vygenerové objekty z úložiště smazány a následně pak bude Security Object Generator ukončen.

Uživatel má možnost se vrátit o stránku zpět a prohlédnout si provedené úlohy.

Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Security Object Generator


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.