TrustPort eSign PRO Security Object Generator

Stránka: Generování klíčového páru

Po zobrazení stránky Generování klíčového páru se zobrazí dialogové okno pro sbírání náhodných dat, které se použijí pro vygenerování náhodného klíče. Tento náhodný klíč je pak použit pro generování soukromého klíče. Náhodná data se sbírají pomocí snímání pohybu nebo stisku tlačítek myši a snímání kláves. Uživatel může na indikátoru průběhu vidět procentuální vyjádření počtu nasbíraných dat. Proces sbírání náhodných dat může být přerušen stiskem tlačítka Storno.

Po přerušení sbírání náhodných dat stiskem tlačítka Storno se zobrazí zpráva, že všechna potřebná data pro generování náhodného klíče nebyla nasbírána. Pokud uživatel zvolí tlačítko Ano, spustí se interní mechanismus sbírání náhodných dat. Stiskem tlačítka Ne se spustí nové sbírání náhodných dat snímáním pohybu nebo stisku tlačítek myši a stisku kláves na klávesnici.

Jestliže jsou náhodné data nasbírána, je spuštěno vlastní generování soukromého klíče. Právě prováděnou činnost nebo zda je generování dokončeno zobrazuje průvodce za textem Aktuální stav:. Dokončení generování je signalizováno textem Hotovo. Během generování je možno proces generování přerušit stiskem tlačítka Zastavit. Uživatel má možnost znovu spustit sbírání náhodných dat stiskem tlačítka umístěného v pravé dolní části okna. Jestliže bylo generování zrušeno stiskem tlačítka Zastavit, pak se musí generování znovu spouštět pomocí tlačítka Znovu vygenerovat klíčový pár. Tlačítko Znovu vygenerovat klíčový pár slouží k přegenerování klíčového páru. Jestliže je soukromý klíč vygenerován, je povoleno tlačítko Další a uživatel se může posunout na další stránku průvodce.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Security Object Generator


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.