TrustPort eSign PRO Security Object Generator

Stránka: Vlastnosti klíče

Stránka Vlastnosti klíče průvodce Security Object Generator slouží k výběru a nastavení vlastností soukromého klíče. Všechny editační a výběrové pole jsou přednastaveny tak, aby je uživatel nemusel měnit. Do editačního pole Alias se nastavuje jméno, které bude mít soukromý klíč. Toto jméno se zadává pro snadnější práci s objekty a musí být jedinečné. Uživatel může mít stejné jméno pro soukromý klíč i certifikát, ale nesmí mít stejné jméno pro dva soukromé klíče. Pro kontrolu, zda je jméno soukromého klíče ve vybraném cílovém úložisti jedinečné, slouží tlačítko Zkontrolovat alias.

Pole se seznamem algoritmů slouží k výběru algoritmu, který má být použit pro generování soukromého klíče. Tento seznam algoritmů se může měnit v závislosti na tom, jestli si uživatel zvolil první nebo třetí metodu generování (Generovat do úložiště nebo Uložit do souboru) a nebo druhou metodu generování (Generovat v úložišti). Při první a třetí metodě generování se použije seznam algoritmů, které jsou dodávány společně s programem TrustPort eSign PRO. Pro druhou metodu generování jsou zobrazeny pouze ty algoritmy, které podporuje úložiště, ve kterém se má soukromý klíč generovat.

Do editačního pole Délka klíče se zadává délka soukromého klíče v bitech. Nabízené délky jsou stejně jako algoritmů ovlivňovány použitou metodou generování.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Security Object Generator


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.