TrustPort eSign PRO Security Object Generator

Stránka: Metoda generování

Security Object Generator má tři základní metody generování klíčového páru. První metoda generování Generovat do úložiště pracuje tak, že klíčový pár se generuje pomocí základních kryptografických funkcí dodávaných s programem TrustPort eSign PRO a po vygenerování je tento klíčový pár importován do cílového úložiště. Metoda druhá Generovat v úložišti zajišťuje, že se klíčový pár bude generovat přímo v cílovém úložišti. To znamená, že jestliže uživatel požaduje generovat klíčový pár na hardwarové zařízení, pak bude tento klíčový pár vygenerován přímo uvnitř tohoto hardwarového zařízení. Pokud si uživatel zvolí, že chce generovat uvnitř lokálního úložiště, pak se bude generovat klíčový pár pomocí kryptografických funkcí dodávatných přímo s programem TrustPort eSign PRO. Metoda třetí Uložit do souboru slouží k vygenerování klíčového páru v paměti počítače a následně uložení do výstupního souboru. Tento soubor pak může být kdykoliv naimportován do úložiště pomocí modulu Security Object Importer.

Uživatel by si měl vybrat jeden z přepínacích prvků podle toho, jakou metodu chce použít.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Security Object Generator


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.