TrustPort eSign PRO Security Object Generator

Stránka: Cílové úložiště

Na této stránce má uživatel možnost vybrat si, kam chce generovat klíčový pár. Generovat nový klíčový pár je možné pouze do lokálních úložišť a nebo do hardwarového zařízení. Na této stránce průvodce se také určuje kam se mají vytvořit substituční objekty, jestliže se generuje klíčový pár na hardwarové zařízení.

V okně "Seznam dostupných úložišť" se automaticky přednastavuje implicitní lokální úložiště. Pokud byl modul Security Object Generator spuštěn z modulu PKI Storage Manager, pak dojde k automatickému nastavení cílového úložiště podle modulu PKI Storage Manager. To zlehčuje a urychluje práci při volbě cílového úložiště. Pokud vybrané úložiště není to, kam chce uživatel generovat klíčový pár, pak by měl příslušné úložiště vybrat sám. Pomocí tlačítka "Obnovit" může provádět znovunačtení seznamu úložišť v dané sekci. Pokud má tedy označeno nějaké lokální úložiště, pak po stisknutí tlačítka Obnovit dojde k znovunačtení všech lokálních úložišť. Tlačítko Vlastnosti slouží k zobrazení detailních informací o vybraném úložišti. V detailním zobrazení jsou informace o umístění úložiště, velikost volného místa a další.

Jestliže uživatel generuje klíčový pár na hardwarové zařízení, pak se povolí možnost vytvoření zástupných objektů. Vytvoření a nebo zakázání vytvoření zástupných objektů se určuje zaškrtávacím políčkem "Vytvořit substituční objekty do lokálního úložiště". Jestliže uživatel chce vytvořit substituční objekty, pak si musí ve výběrovém seznamu vybrat cílové lokální úložiště pro tyto objekty. Automaticky je pro zástupné klíče přednastaveno implicitní lokální úložiště.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Security Object Generator


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.