TrustPort eSign PRO Security Object Inspector

Modul Security Object Inspector slouží k prohlížení vlastností objektů jako jsou certifikáty, soukromé klíče a CRL. Uživatel může prohlížet objekty uložené v úložišti a nebo v souboru. Security Object Inspector lze spustit z aplikace PKI Storage Manager nebo z lokální nabídky souboru.

Pokud uživatel prohlíží objekty uložené v souboru, kde jich je více jak jeden, pak v titulku okna aplikace je zobrazena informace o tom, kolik je všech objektů a kolikátý objekt právě prohlíží. Pohybovat se po objektech může uživatel pomocí tlačítek ve spodní části aplikace a nebo pomocí kurzorových tlačítek. Tlačítko Importovat umístěné ve spodní části aplikace slouží k importování objektu nebo souboru do úložiště.

Při zobrazení objektů uložených na hardwarových zařízeních (čipových kartách/USB tokenech) nebo v souboru, který je chráněn heslem, je uživatel vyzván k zadání hesla/PINu pro přístup k těmto objektům.

Podle typu objektu jsou zobrazeny i příslušné záložky aplikace. Hlavní záložkou je záložka Obecné. Na této záložce se zobrazují pro uživatele jen ty nejdůležitější informace (souhrn) o objektu.

U zobrazení vlastností klíče se zobrazuje pouze jedna záložka a to pouze hlavní se souhrnými vlastnostmi o klíči.

Pro objekt typu certifikát se zobrazují kromě hlavní záložky Obecné ještě další dvě záložky Detaily a Certifikační cesta. V případě, že k danému certifikátu existuje v úložišti soukromý klíč, se na hlavní záložce Obecné ve spodní části zobrazuje ikonka klíče a informace o existenci kompletního klíčového páru. Ověřování, zda je k dispozici i příslušný soukromý klíč k certifikátu, se provádí pouze nad lokálním úložištěm.

Záložka Detaily zobrazuje detailní informace o všech vlastnostech certifikátu. Jednotlivé vlastnosti certifikátu jsou rozděleny do skupin a barevně rozlišeny. Pomocí rozbalovacího seznamu v horní části okna můžete ovlivňovat zobrazení vlastností patřících jenom do vybrané skupiny. Barevné rozlišení vlastností a možnost zobrazit jenom vlastnosti patřící do určité skupiny usnadňuje a zpřehledňuje interpretaci pro uživatele.

Na záložce Certifikační cesta je zobrazena kompletní certifikační cesta ke kořenovému certifikátu. Cesta se zobrazí jenom v případě, že v úložišti jsou tyto nadřazené certifikáty uloženy. Pokud je certifikát podepsán sám sebou a nebo je kořenový, pak není možno zobrazit nadřazené certifikáty a ve spodní části okna je o tom vypsána zpráva. Jestliže byla zobrazena kompletní certifikační cesta, pak se zobrazí zpráva o tom, že certifikát je v pořádku. Pomocí tlačítka "Zobrazit certifikát" můžete zobrazit jakýkoliv z nadřazených certifikátů v certifikační cestě. Tím se otevře nové okno Security Object Inspectoru s tímto certifikátem. Ukázku kompletní certifikační cesty můžete vidět na přiloženém obrázku.

U Seznamu odvolaných certifikátů (CRL) se zobrazují dvě záložky, záložka Obecné se souhrnými informacemi o CRL a záložka Seznam odvolání.

Záložka Seznam odvolání zobrazuje informace o odvolaných certifikátech. V seznamu nazvaném jako "Odvolané certifikáty" je zobrazen kompletní výčet těchto odvolaných certifikátů i s datem odvolání. Po výběru nějakého odvolaného certifikátu se v políčku "Záznam o odvolání" zobrazí detailní informace o odvolání. Jsou to například informace proč byl certifikát odvolaný, kdy a jeho sériové číslo.


Související odkazy

Hlavní stránka
Významový slovník
PKI Storage Manager


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.