TrustPort eSign PRO Security Object Importer

Stránka: Výběr objektů

Na této stránce průvodce má uživatel možnost vybrat, které objekty chce do cílového úložiště importovat. Implicitně jsou vybrány všechny objekty. Každý importovaný objekt má automaticky vygenerované nové jméno. Generování nových jmen importovaných objektů je z důvodu minimalizovat počet neúspěšných importů, protože v úložišti PKI není dovoleno mít stejná jména objektů stejného typu. Tedy uživatel nemůže mít dva stejně pojmenované certifikáty, ale může mít stejně pojmenovaný klíč a certifikát.

Pomocí tlačítka Zkontrolovat je možno ověřit, zda označený objekt již v cílovém úložišti není přítomen. Kontrolovat jedinečnost jmen jednoho nebo více objektů je možno i pomocí klávesových zkratek. Vždy se kontrolují pouze jména objektů na jejich jedinečnost. Tlačítko Přejmenovat slouží ke změně jména objektu. Změnit jméno objektu může uživatel i pomocí příslušné klávesové zkratky. Tlačítko Zobrazit spustí modul Security Object Inspector s příslušným objektem. Uživatel tak má možnost prohlížet detaily objektu.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Security Object Importer


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.