TrustPort eSign PRO Security Object Importer

Stránka: Jméno souboru pro import

Tato stránka Security Object Importeru slouží pro výběr souboru, který má být naimportován do úložiště. Lze použít tlačítko Procházet k vyhledání souboru na disku.

Pomocí modulu Security Object Importer lze importovat soubory s certifikátem (.CER, .BIN a .PEM), soubory s jedním nebo několika certifikáty (.P7B a .P7C), soubory se seznamem odvolaných certifikátů (.CRL) a soubory se soukromými klíči a certifikáty (.PFX a .P12). Stisknutím tlačítka Další se průvodce přepne na další stránku.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Security Object Importer


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.