TrustPort eSign PRO Security Object Importer

Stránka: Načítání objektů

Na stránce "Načítání objektů" může uživatel vidět odkud a jaké objekty se načítají do paměti. Pokud je potřeba, je uživatel vyzván k zadání hesla ke klíči/souboru s klíčem a nebo k zadání PINu pro hardwarové zařízení. Jednotlivé objekty nebo soubory, které jsou právě načítány se zobrazují do seznamu (viz. obrázek), kde je uvedeno o jaký objekt jde a kde je umístěn.

Po dokončení načítání objektů do paměti se průvodce automaticky přepne na další stránku. Pokud nebylo možné načíst do paměti ani jeden objekt, pak je průvodce po zobrazení informativní hlášky automaticky ukončen.

Jestliže je potřeba zadat heslo k souboru/soukromému klíči nebo PIN pro přístup na hardwarové zařízení, pak se zobrazí toto dialogové okno:

Stisknutím tlačítka "Storno" má uživatel možnost vynechat načítaný objekt a nebo rovnou ukončit průvodce importováním.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Security Object Importer


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.