TrustPort eSign PRO Security Object Importer

Stránka: Heslo

Stránka Heslo slouží pro zadání hesla k soukromému klíči, který má být naimportován do úložiště. Aby se zabezpečila bezpečnost soukromých klíčů v lokálních úložištích, je třeba tyto klíče chránit heslem. Pro každý importovaný soukromý klíč je nutné zadat heslo. Zadané heslo pak bude uživatel zadávat v aplikaci TrustPort eSign PRO při všech operacích, které bude s klíčem provádět. Toto heslo se zadává na této stránce průvodce Security Object Importer. Pro kontrolu je třeba zadat heslo dvakrát. V horní části okna je zobrazeno, k jakému klíči uživatel právě zadává heslo.

Pokud uživatel importuje více klíčů zároveň, pak se mu pro každé heslo zobrazí stejné okno. To znamená, že po zadání hesla pro první soukromý klíč se mu po kliknutí na tlačítko Další zobrazí stejná stránka pro zadání hesla pro druhý soukromý klíč atd.

Pokud uživatel vloží prázdné heslo, pak je na tuto skutečnost upozorněn zprávou o tom, že se snaží vložit prázdné heslo a jestli s tím opravdu souhlasí.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Security Object Importer


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.