TrustPort eSign PRO Security Object Importer

Stránka: Výběr úložiště

Na této stránce má uživatel možnost si vybrat, kam chce objekty naimportovat, v případě že objekty kopíruje z jednoho úložiště do druhého, pak kam je chce překopírovat. Importovat objekty je možné pouze do lokálních úložišť a nebo do hardwarového zařízení. Seznam odvolaných certifikátů smí být importován pouze do lokálního úložiště. Na této stránce průvodce se také určuje kam se mají vytvořit zástupné objekty, jestliže se importují objekty na hardwarové zařízení.

V okně "Seznam dostupných úložišť" se automaticky přednastavuje implicitní lokální úložiště. Pokud byl modul Security Object Importer spuštěn z modulu PKI Storage Manager, pak dojde k automatickému nastavení cílového úložiště podle modulu PKI Storage Manager. To zlehčuje a urychluje práci při importování. Pokud vybrané úložiště není to, kam chce uživatel naimportovat objekty, pak by měl příslušné úložiště vybrat sám. Pomocí tlačítka "Aktualizovat" může provádět znovunačtení seznamu úložišť v dané sekci. Pokud má tedy označeno nějaké lokální úložiště, pak po stisknutí tlačítka Aktualizovat dojde k znovunačtení všech lokálních úložišť. Tlačítko Vlastnosti slouží k zobrazení detailních informací o vybraném úložišti. V detailním zobrazení jsou informace o umístění úložiště, velikost volného místa a další.

Jestliže uživatel importuje objekty na hardwarové zařízení, pak se povolí možnost vytvoření zástupných objektů. Vytvoření a nebo zakázání vytvoření zástupných objektů se určuje zaškrtávacím políčkem "Vytvořit zástupné objekty v lokálním úložišti". Jestliže uživatel chce vytvořit zástupné objekty, pak si může ve výběrovém seznamu vybrat cílové lokální úložiště pro zástupné objekty. Automaticky je pro zástupné klíče přednastaveno implicitní lokální úložiště.

Pokud importované objekty nelze importovat na vybrané úložiště, pak je po stisknutí tlačítka Další zobrazena varovná zpráva. Jestliže cílové úložiště neexistuje, pak je po potvrzení uživatelem úložiště vytvořeno.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Security Object Importer


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.