TrustPort eSign PRO Password Changer

Modul Password Changer slouží ke změně hesla souboru ve formátu P12 (podle PKCS#12) a ke změně hesla soukromého klíče uloženého v úložišti. Modul Password Changer lze spustit z nabídky Start/Programy/TrustPort eSign PRO/Pokročilé nástroje, z aplikace PKI Storage Manager a z lokální nabídky souboru. Modul Password Changer je řešen jako přehledný průvodce. Zacházení s tímto modulem je velice jednoduché, stačí se jenom řídit pokyny průvodce.

Popis jednotlivých stránek průvodce:

Vítejte v průvodci Password Changer
Soubor pro změnu hesla
Současné heslo
Nové heslo
Dokončení průvodce Password Changer

Související odkazy

Hlavní stránka


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.