TrustPort eSign PRO Security Object Generator

Security Object Generator slouží k generování nových klíčových párů a žádosti o certifikát. Žádosti o certifikát, pak mohou být dále zpracovávány certifikačním úřadem.

Security Object Generator je řešen jako přehledný průvodce, který pomáhá uživateli rychle a jednoduše provést generování objektů. Je možné jej spustit z aplikace PKI Storage Manager nebo z nabídky Start/Programy/TrustPort eSign PRO/Pokročilé nástroje.

Popis jednotlivých stránek průvodce:

Vítejte v průvodci Security Object Generator
Metoda generování
Cílové úložiště
Cílový soubor
Vlastnosti klíče
Generování klíčového páru
Vlastnosti certifikátu
Výběr způsobu generování certifikátu
Heslo pro soukromý klíč
Zpracování úloh
Dokončení průvodce Security Object Generator

Související odkazy

Hlavní stránka


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.