TrustPort eSign Wizard

Página: Informace o podpisu

Při podepisování PDF dokumentů lze specifikovat upřesňující informace o podpisu. Těmito informacemi jsou:

  • Důvod podpisu - účel, za kteým je podpis prováděn.
  • Místo podpisu - slovní popis umístění.
  • Vizuální podpis - umožňuje umístit ikonu podpisu přímo do dokumentu.
  • Text - popisek zobrazený u ikony podpisu.
  • Souřadnice X a Y - pozice ikony podpisu vzhledem k levému hornímu rohu první stránky.

Referencias relacionadas

Página principal
TrustPort eSign Wizard

Siguiente


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., reservados todos los derechos.