TrustPort eSign Wizard

Página: Výsledek zpracování dat

Bylo-li určeno ke zpracování více souborů najednou, informuje tato stránka o výsledku zpracování každého z nich. V prvním sloupci se nachází seznam všech vstupních souborů, ve druhém pak seznam všech souborů výstupních. Třetí sloupec informuje o výsledku operace.

Referencias relacionadas

Página principal
TrustPort eSign Wizard

Siguiente


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., reservados todos los derechos.