Nepřemožitelní ochránci vaší společnosti

DocTag

Klasifikujte svá data správně

Ochrana důvěrnosti dat

Automatizace procesů klasifikace dat

Uvědomění zaměstnanců pro práci s daty

Značení dokumentů správnými značkami

Antivirus for Business

A viry jsou bez šance na všech vašich pracovních stanicích

Vysoká úroveň detekce virů a spyware

Centralizovaná správa a monitoring

Optimální zabezpečení všech pracovních stanic

Hromadné instalace a vzdálené konfigurace

Antivirus for Servers

Účinná ochrana srdce vaší sítě

Okamžité rozpoznání virů a spyware

Vícenásobné skenování

Vysoká propustnost dat

Sebeobrana software proti útoky

Disk Shredder

Konečně správný způsob mazání dat

Bezpečné a rychlé smazání dat

Jednoduchá integrace

Efektivní centrální management

K dispozici v cloudové variantě

Net Gateway

Strážce všech vstupů k vašim cennostem

Ničí škodlivý software ještě před jeho vniknutím do sítě

Pokročilá ochrana proti online hrozbám hned při vstupu

Monitoring veškerého e-mailového a webového obsahu

Modulární řešení – kupte jen to, co vaše síť potřebuje

Trustport Management

Silný manažer bezpečnosti vašeho podnikání

Centrální administrace bezpečnostního software

Vzdálené instalace a masové updaty

Uložení všech důležitých nastavení na jednom místě

Přehled o všech stanicích v síti

AQUAS

Projekt Aggregated Quality Assurance for Systems

Společnost TrustPort se podílí společně s Fakultou informatiky VUT v Brně na řešení mezinárodního projektu AQUAS - Aggregated Quality Assurance for Systems, podporovaného fondy Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt se zaměřuje na vývoj metod a nástrojů pro agregované řízení kvality pokrývající spolehlivost, bezpečnost i výkonnost počítačem řízených systémů. V projektu vyvíjené metody a nástroje budou ověřovány na případových studiích z oblasti letectví, kosmické techniky, automobilového průmyslu, vlaků a medicínských přístrojů.

This project has received funding from the Electronic Component Systems for European Leadership Join Undertaking under grant agreement No 737475. This Joint Undertaking receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and Spain, France, United Kingdom, Austria, Italy, Czech Republic, Germany. Projekt získal financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministrestva školství, mládeže a tělovýchovy