Nepřemožitelní ochránci vaší společnosti

SSDLC

Metodologie bezpečného vývoje produktů

Kompletní pokrytí životního cyklu produktu

Předejde vzniku zranitelností ve Vašich produktech

Zohledňuje bezpečnostní normy a best practices

DocTag

Klasifikujte svá data správně

Ochrana důvěrnosti dat

Automatizace procesů klasifikace dat

Uvědomění zaměstnanců pro práci s daty

Značení dokumentů správnými značkami

Disk Shredder

Konečně správný způsob mazání dat

Bezpečné a rychlé smazání dat

Jednoduchá integrace

Efektivní centrální management

K dispozici v cloudové variantě

AQUAS

Projekt Aggregated Quality Assurance for Systems

Společnost TrustPort se podílí společně s Fakultou informatiky VUT v Brně na řešení mezinárodního projektu AQUAS - Aggregated Quality Assurance for Systems, podporovaného fondy Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt se zaměřuje na vývoj metod a nástrojů pro agregované řízení kvality pokrývající spolehlivost, bezpečnost i výkonnost počítačem řízených systémů. V projektu vyvíjené metody a nástroje budou ověřovány na případových studiích z oblasti letectví, kosmické techniky, automobilového průmyslu, vlaků a medicínských přístrojů.

This project has received funding from the Electronic Component Systems for European Leadership Join Undertaking under grant agreement No 737475. This Joint Undertaking receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and Spain, France, United Kingdom, Austria, Italy, Czech Republic, Germany. Projekt získal financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministrestva školství, mládeže a tělovýchovy